allegro 

HomeBojleryBojlery przemysłowe

Bojlery gazowe przemysłowe


boscheti-komin-mensi

pdfulotka bojlery przemysłowe.pdf1.89 MB


Charakterystyka:

Modele z odprowadzeniem spalin do komina:

 • model stacjonarny
 • odprowadzenie spalin do komina
 • objętość od 150 do 1900 litrów
 • moc od 14 do 34 kW
 • emaliowany (150 – 470l) ewentualnie galwanizowany ogniowo (590 – 1900l) wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy
 • ochrona przed korozją przy pomocy wymiennej anody magnezowej
 • wysokiej jakości, ekologiczna izolacja cieplna
 • prosta regulacja temperatury wody przy pomocy gazowego zaworu regulacyjnego z funkcją termostatu zabezpieczającego
 • zapalarka piezoelektryczna
 • 3 lata gwarancji na wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy oraz 2 lata na części zamienne

przemyslowe parametry1 

Oferta firmy ENBRA obejmuje gazowe podgrzewacze wody przeznaczone do oszczędnego i komfortowego rozwiązania komercyjnych aplikacji. Firma ENBRA proponuje zarówno modele z odprowadzeniem spalin do komina jak i modele „turbo". Wszystkie modele mają naczynie ciśnieniowe ze stali wysokiej jakości a wewnętrzna powierzchnia jest emaliowana, ewentualnie galwanizowana ogniowo. Ponadto dodatkową ochronę przed korozją zapewnia wymienna anoda magnezowa. Wysokiej jakości, ekologiczna izolacja termiczna pokrywa całą wewnętrzną powierzchnię zbiornika, w którego spodniej części izoluje również dno komory spalania. Ta metoda usuwa wszystkie potencjalne mosty cieplne.

Komora spalania ma wymiary takie, aby nie dochodziło do kondensacji przy jednoczesnym uzyskaniu jak najwyższej efektywności cieplnej. Produkty spalania są prowadzone wewnątrz zbiornika przez sześć do dwunastu równobieżnych przewodów dymnych o całkowitej powierzchni wymiany ciepła do 3,3 m2 . W górnej części podgrzewacza przewody dymowe są zogniskowane w jeden kanał spalinowy ukierunkowany do środka rury odprowadzającej. To rozwiązanie zapewnia maksymalne wykorzystanie ciepła spalin, jak również gwarantuje sprawne działanie systemu odprowadzającego przy stosunkowo niskiej temperaturze spalin. Wzdłuż całego wewnętrznego obwodu komory spalania jest poprowadzony kanał, który
spełnia rolę zbiornika na kondensat. Jeżeli dojdzie do skroplenia kondensatu, zostanie on
sprowadzany z przewodu kominowego do kanału specjalnymi zbiorczymi kanalikami. Tutaj ponownie odparuje i ujdzie do komina. Wszystkie modele podgrzewaczy przemysłowych mają możliwość przyłączenia rur cyrkulacyjnych do otworu umieszczonego w boku podgrzewacza.

MODELE Z ODPROWADZENIEM SPALIN DO KOMINA
Oferta obejmuje podgrzewacze o objętości od 150 do 1900
litrów i tym samym odpowiada szerokiemu spektrum najczęściej użytkowanych aplikacji. Podgrzewacze mają zastosowanie również w blokach, hotelach, obiektach sportowych itp. czyli wszędzie tam, gdzie jest wysokie zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Powietrze niezbędne do spalania jest doprowadzane przez kratkę z dokładnie wymierzonymi otworami, co daje
prawidłowe dawkowanie a tym samym optymalizuje spalanie gazu. Przerywacz ciągu jest wyposażony w bezpiecznik temperatury spalin i pełni funkcję ochronną w wypadku wystąpienia ciągu zwrotnego.

 

boscheti-turbo-mensiCharakterystyka:

Modele z wymuszonym odprowadzeniem spalin (turbo):

 • model stacjonarny
 • wymuszone odprowadzenie spalin przy pomocy współśrodkowego lub rozdzielnego systemu
 • zamknięta komora spalania
 • objętości od 150 do 590 litrów
 • moc 14 – 29kW
 • emaliowany (150 –470l) lub galwanizowany (590l) wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy
 • ochrona przed korozją przy pomocy wymiennej anody magnezowej
 • wysokiej jakości, ekologiczna izolacja cieplna
 • prosta regulacja temperatury wody przy pomocy gazowego zaworu regulacyjnego
 • termostat zabezpieczjący
 • sygnalizacja świetlna stanu pracy
 • elektroniczne zapalanie
 • 3 lata gwarancji na wewnętrzny zboirnik ciśnieniowy i 2 lata na części zamienne

przemyslowe parametry2 

MODELE Z WYMUSZONYM ODPROWADZENIEM SPALIN (TURBO)

Do dyspozycji są podgrzewacze o objętości od 150 do 590 litrów. Wszystkie są wyposażone w zamkniętą komorę spalania i wentylator do wymuszonego odprowadzenia spalin. Ten typ jest przeznaczony do instalacji pozbawionych komina, lub gdy nie ma możliwości zapewnienia wystarczającego dopływu powietrza do spalania. Są przeznaczone do instalowania głównie w blokach, hotelach, obiektach sportowych itp., czyli we wszystkich tych miejscach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Odprowadzenie spalin do komina może być rozwiązane poprzez komin współśrodkowy lub można poprowadzić rury odprowadzające i doprowadzające oddzielnie. Przy użyciu rozdzielnej wersji długość części doprowadzającej i odprowadzającej może sięgać do 6 metrów. Podgrzewacze są wyposażone w gazowy zawór regulacyjny i termostat zabezpieczający. Elektroniczne zapalanie jest zintegrowane pozostałymi funkcjami zarządzanymi przez centralną automatykę sterującą.