Stanowiska legalizacyjne


pdfulotka stacje legalizacyjne.pdf1.02 MB

stanowiska4 stanowiska1

Stacje legalizacyjne Enbra
Grupa ENBRA jest wieloletnim producentem stanowisk legalizacyjnych do wodomierzy, przepływomierzy i ciepłomierzy, zajmuje też znaczące miejsce na rynku europejskim i światowym. Wszystkie stanowiska spełniają wymagania norm ISO 4064, ISO 10385, EN 24185 AC, EN 14 34. Stanowiska te dedykowane są do autoryzowanych i akredytowanych laboratoriów metrologicznych pracowni oceny zgodności, punktów legalizacyjnych. Przy produkcji stanowisk legalizacyjnych tak dla krajów europejskich jak i pozaeuropejskich są uwzględniane wszelkie narodowe przepisy i normy zamawiającego.

Produkcja i montaż
Enbra konstruuje i produkuje urządzenia legalizacyjne od roku 1991. Produkcja we własnym zakładzie umożliwia wyjątkowo elastyczny i szybki rozwój naszych konstrukcji. Wszystkie stanowiska są wykonywane ze stali nerdzewnej i dostarczane w różnych wykonaniach funkcyjnych od najprostszych do w pełni automatycznych. Bezsprzeczną zaletą naszych urządzeń jest modułowa struktura ich konstrukcji zapewniająca uniwersalność zastosowań.

Historia i asortyment
Grupa ENBRA już ponad 20 lat rozwija, produkuje, sprzedaje i eksploatuje urządzenia legalizacyjne. Produkujemy także urządzenia do sprawdzania przeliczników kalorymetrycznych oraz legalizacji i parowania oporowych czujników temperatury. Nasz zakład produkcyjny opuściło już ponad 100 stanowisk legalizacyjnych. Projektowanie, kompletacja i dostawa stanowisk przebiega w relatywnie szybkim tempie i przy najbardziej skomplikowanych czas uruchomienia do prób nie przekracza czterech miesięcy od podpisania umowy.

Rozbudowa i modernizacja stanowisk legalizacyjnych
Dzięki strukturze modułowej i wysokiej uniwersalności zastosowań jesteśmy w stanie wypełnić oczekiwania każdego klienta co do wydajności i zakresu pracy stanowiska legalizacyjnego. Stanowiska mogą być budowane jako wielozakresowe w rozpiętości dymensji od DN15 do DN300, ze zbiornikami na zimną i ciepłą wodę i z różnym wyposażeniem pomiarowym i sterującym. Struktura modułowa z łatwym demontażem i ponownym montażem umożliwia też bezproblemowe przeniesienie stanowiska do innego pomieszczenia. Instalacja stanowiska nie wymaga prac budowlanych. Dostawa obejmuje także elektryczną szafę sterującą.

Serwis i szkolenie obsługi
Grupa Enbra stworzyła rozległą sieć punktów serwisowych połączoną z własną siecią stacji legalizacyjnych. Ośrodki serwisowe firmy Enbra znajdują się w Bułgarii ( Sofia), w Czechach (Brno, Praga, Karwina, Pardubice), w Polsce (Kraków)w Słowacji (Bańska Bystrzyca), na Ukrainie (Kijów) oraz kilka w Rosji. Doświadczenie nabyte podczas pracy we własnych ośrodkach legalizacyjnych zapewnia szybkość interwencji i wysoką kompetencję personelu serwisowego.

Typy i rodzaje stanowisk:

 • Stanowisko kontrolne do wodomierzy i przepływomierzy
 • Stanowisko kontrolne do oporowych czujników temperatury
 • Stanowisko kontrolne do przeliczników kalorymetrycznych
 • Stanowisko do testów żywotności wodomierzy
 • Urządzenie do płukania wodomierzy i przetworników

Stacje legalizacyjne do wodomierzy i przetworników przepływu:

 • zakres średnic DN15 do DN300
 • zakres przepływów nominalnych 0,006 m3 do 600 m3/h
 • do zimnej i ciepłej wody z zamkniętym obwodem hydraulicznym wersje jednoliniowe, dwuliniowe oraz rozszerzone dwuliniowe
 • praca na zasadzie masowej - głównym wzorcem jest waga wysokiej dokładności
 • praca na zasadzie objętościowej - głównym wzorcem są przepływomierze magneto-indukcyjne.
 • umożliwiają zastosowanie wszelkich nowoczesnych metod pomiarowych z ruchomym i zatrzymanym startem
 • podczas legalizacji można prowadzić także próby ciśnieniowe
 • praca jest wysoce zautomatyzowana
 • prowadzą automatyczną archiwizację danych
 • zapewniają wysoką wydajność i tanią eksploatację

Stanowiska kontrolne do przeliczników kalorymetrycznych

 • przebieg prób nadzoruje i steruje komputer przy pomocy programu pracującego w środowisku Windows
 • archiwizacja danych
 • uniwersalne zastosowanie do większości typów przeliczników
 • symulator temperatury do oporowych czujników temperatury PT100 i PT500, umożliwiający nastawę potrzebnej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem instalacji
 • symulator objętości – sterowany kryształem generator impulsów dla REED, TTL, OC

Stanowiska kontrolne do oporowych czujników temperatury:

 • umożliwiają prowadzenie prób w celu legalizacji i stwierdzenia zgodności oporowych czujników temperatury zgodnie z normą EN1434 wraz z parowaniem
 • w połączeniu ze stanowiskami dla przepływomierzy i przeliczników umożliwiają legalizację i kontrolę zgodności ciepłomierzy kompaktowych
 • umożliwiają jednoczesne sprawdzanie do 3x16 szt. czujników oporowych PT100, PT500, PT 100
 • wyposażone w 4 termostatyczne wanny o zakresie temperatur 0-200 °C
 • wyposażone w 4 wzorcowe oporowe czujniki temperatury Pt100, wzorcowy 7,5 miejscowy multimetr i przełącznik miejsc pomiarowych
 • program komputerowy pracuje w środowisku Windows

Urzadzenia do płukania wodomierzy

 • służą do chemicznego czyszczenia wodomierzy i przepływomierzy o średnicy DN15 do DN50
 • doskonałe przy systematycznej legalizacji bez potrzeby rozbierania
 • zapewniają mycie roztworem chemicznym a następnie wodą wodociągową
 • przyspieszają i i ułatwiają pracą centrów serwisowych
 • wyposażone w 1 do 4 linii dla 10 przyrządów

Urzadzenia do testów trwałości

 • służą do testowania żywotności wodomierzy i przepływomierzy
 • automatyczna nastawa przepływu i sterowanie strumienia przerywanego
 • archiwacja i druk protokołów prób